baner
PDF Drukuj Email

Badania

Labolatorium Weidner          Szczegółowe informacje na temat składu oraz stężenia poszczególnych zanieczyszczeń w wodzie lub ściekach, można uzyskać po wykonaniu odpowiednich analiz fizyko-chemicznych. Mogą być one wykonane na miejscu, za pomocą tzw. szybkich testów kolorymetrycznych (z odczytem przy pomocy komparatora lub fotometru) lub po pobraniu próbek - w laboratorium.

          Wyniki badań pozwalają na planowanie, weryfikowanie skuteczności i optymalizację zastosowanych metod i preparatów do kondycjonowania wody lub oczyszczania ścieków.